Informacje o projekcie  |  Informacje o uczestnikach projektu  |  Aktualności  |  Sponsorzy  |  Kontakt  | 
         

search szukaj
 

Informacje o uczestnikach projektu


     Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Warszawy i Archiwum Państwowego miasta stołecznego Warszawy we współpracy z niemiecką Fundacją Stiftung niedersächsische Gedenkstätten. 
     Autorzy sądzą, że zaproponowany przez nich projekt przyczyni się w sposób znaczący do wzajemnego zrozumienia i pogłębienia zainteresowania problematyką deportacji, jej wpływu na losy indywidualnych ludzi, zarówno ze strony Polaków jak i Niemców, oraz przedstawicieli innych narodów europejskich. 
     Muzeum Warszawy od lat zajmuje się problematyką II wojny światowej w Warszawie i zbiera różnorodne pamiątki z nią związane. Do jego zadań będzie więc należało pozyskanie i opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby strony internetowej, przygotowanie wystawy, panelu i katalogu. 
     W zbiorach Archiwum Państwowego znajduje się wiele dokumentów, które dzięki programowi będą mogły zostać zaprezentowane szerokiej grupie odbiorców. Archiwum, poza udostępnieniem własnych zbiorów, będzie uczestniczyło w przygotowaniu wystawy, panelu i strony internetowej. 
     Fundacja Stiftung niedersaechsische Gedenkstaetten zajmuje się podobną tematyką na terenie Niemiec, podlega jej m. in. Muzeum w byłym obozie zagłady Bergen-Belsen, w którym byli więzieni m. in. deportowani Warszawiacy. Strona niemiecka udostępni bogate materiały znajdujące się w archiwach i muzeach niemieckich, weźmie też udział w przygotowaniu wystawy i panelu oraz upowszechnieniu efektów prac na stronie internetowej.

 Wstecz...


foto
 
Muzeum Warszawy

     Muzeum mieści się w jedenastu odbudowanych po wojnie staromiejskich kamienicach: ośmiu od strony Rynku Starego Miasta i trzech przy ul. Nowomiejskiej; obejmuje również trzy zabytkowe dziedzińce. We wnętrzach znajduje się 50 sal przeznaczonych na ekspozycję stałą i pięć na wystawy czasowe. 
     Muzeum powstało w 1936 roku jako Muzeum Dawnej Warszawy, oddział Muzeum [...]

  Więcej ...


foto
 
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

     Dzieje warszawskiego Archiwum nieodłącznie związane są z dziejami miasta i władz miejskich. Najnowsze badania wykazują, że zapewne na przełomie XIII i XIV wieku w sąsiedztwie książęcej rezydencji w Jazdowie założono miasto Warszawę. Nie zachował się dokument lokacyjny miasta, jednak istniał on niewątpliwie i to on właśnie był zaczątkiem archiwum stolicy. Najstarszym [...]

  Więcej ...


foto
 
Fundacja Dolnosaksońskie Miejsca Pamięci

[...]  Fundacja Dolnosaksońskie Miejsca Pamięci powstała na mocy Ustawy z 18 listopada 2004r. uchwalonej jednogłośnie przez Parlament Kraju Dolna Saksonia. Fundacja powstała jako Fundacja prawa publicznego, jej siedzibą jest Celle.  [...]

  Więcej ...


 
Materiały dodatkowe
         
   
   

Copyright © Muzeum Warszawy :: 2007

   
  Projekt jest realizowany przez Muzeum Warszawy we współpracy z Archiwum Państwowym m. st. Warszawy oraz niemiecką fundację Stiftung Niedersachsische Gedenkstatten