Informacje o projekcie  |  Informacje o uczestnikach projektu  |  Aktualności  |  Sponsorzy  |  Kontakt  | 
         

search szukaj
 

Dokumenty


Zamieszczone w galerii dokumenty pochodzą z następujących instytucji:  
Archiwum Państwowego m. St. Warszawy, Oddział w  Grodzisku Mazowieckim, Oddział w Łowiczu, Oddział w Otwocku,
Archiwum Akt Nowych,
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej,
Archiwum Państwowego w Częstochowie,
Archiwum Państwowego w Kielcach,Archiwum Państwowego w Krakowie,
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim,
Archiwum Państwowego w Poznaniu,
Archiwum Państwowego w Radomiu,
Archiwum Stowarzyszenia Szarych Szeregów,
Polskigo Czerwonego Krzyża - Biura Informacji i Poszukiwań,
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu,
Muzeum Harcerstwa,
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy oraz
ze zbiorów prywatnych

     Dokumenty ułożone są chronologicznie - zgodnie z zagadnieniami w lewym menu strony. Dla ułatwienia oznaczono je literami:
A/ - przedwojenne dzieciństwo  w dawnej Warszawie
B/ - Warszawa pod okupacją niemiecką (1939-1944)
C/ - Powstanie Warszawskie
D/ - Wypędzenie z Warszawy
E/1 - Przyjazd do obozu przejściowego w Pruszkowie
E/ - Obóz przejściowy w Pruszkowie
E/2 - Wyjazd z obozu przejściowego w Pruszkowie
F/1-  Obozy koncentracyjne, pracy i jenieckie
F/2-  Roboty przymusowe w Niemczech
G/ - Deportacja w głąb Generalnej Guberni, tułaczka
H/1 - powrót do zniszczonej Warszawy
H/ - Dalsze losy małych warszawiaków

    

 Wstecz...


A/ Legitymacja tramwajowa Zbyszka Badowskiego, lata 30-te XX w., zb. pryw.
A/ Legitymacja tramwajowa Zbyszka Badowskiego, lata [...]
A/Świadectwo szkolne Małgorzaty Stępińskiej, Warszawa, czerwiec 1939, MHW
A/Świadectwo szkolne Małgorzaty Stępińskiej, Warszawa, [...]
B/ Kalendarzyk na 1944 rok Pauliny Płocharz, babci Zbigniewa Badowskiego, Warszawa, maj 1944, zb. pryw.
B/ Kalendarzyk na 1944 rok Pauliny Płocharz, babci [...]
B/ Kalendarzyk na rok 1944 Pauliny Płocharz, babci Zbigniewa Badowskiego, zb. pryw.
B/ Kalendarzyk na rok 1944 Pauliny Płocharz, babci [...]
B/ Karta wstępu do ogrodu działkowego, z okresu okupacji, na nazwisko Jerzego Beera, Warszawa 3 V 1944, zb. pryw.
B/ Karta wstępu do ogrodu działkowego, z okresu okupacji, [...]
B/ Legitymacja szkolna okupacyjna Jerzego Beera, Warszawa 28 IX 1943, zb. pryw.
B/ Legitymacja szkolna okupacyjna Jerzego Beera, Warszawa [...]
B/ Legitymacja szkolna z okresu okupacji Jerzego Beera, Warszawa 28 IX 1943, zb. pryw.
B/ Legitymacja szkolna z okresu okupacji Jerzego Beera, [...]
B/ Pokwitowanie odnośnie mogiły Stanisława Beera w Palmirach, ojca Jerzego Beera, Warszawa, 1947, zb. pryw.
B/ Pokwitowanie odnośnie mogiły Stanisława Beera [...]
B/ Pokwitowanie za tabliczkę nagrobną Stanisława Beera rozstrzelanego w Palmirach 20 VI 1940, Warszawa 16 VIII 1946, zb. pryw.
B/ Pokwitowanie za tabliczkę nagrobną Stanisława [...]
B/ Zaświadczenie potwierdzające rozstrzelanie w Palmirach Stanisława Beera, ojca Jerzego Beera wydane przez Muzeum Więzienia Pawiak , Warszawa, 1987, zb. pryw.
B/ Zaświadczenie potwierdzające rozstrzelanie w Palmirach [...]
B/ Zaświadczenie z Biura Informacji PCK o rozstrzelaniu w Palmirach Stanisława Beera, ojca Jerzego Beera, zb. pryw.
B/ Zaświadczenie z Biura Informacji PCK o rozstrzelaniu [...]
B/ Zaświadczenie z PCK o rozstrzelaniu w Palmirach Stanisława Beera, ojca Jerzego Beera, zb. pryw
B/ Zaświadczenie z PCK o rozstrzelaniu w Palmirach [...]
B/Legitymacja szkolma Ryszarda Wagnera, Warszawa 1943/44, ASSzSz
B/Legitymacja szkolma Ryszarda Wagnera, Warszawa 1943/44, [...]
B/Legitymacja szkolna Bogdana Lipnickiego z okresu okupacji, ASSzSz
B/Legitymacja szkolna Bogdana Lipnickiego z okresu [...]
B/Legitymacja szkolna Jana Pruskiego, Warszawa 1943/44, zbiory prywatne
B/Legitymacja szkolna Jana Pruskiego, Warszawa 1943/44, [...]
B/Legitymacja szkolna Jana Pruskiego, Warszawa, 1944, zbiory prywatne
B/Legitymacja szkolna Jana Pruskiego, Warszawa, 1944, [...]
B/Legitymacja szkolna Małgorzaty Stępińskiej, Warszawa, 1943-44. zb. pryw.
B/Legitymacja szkolna Małgorzaty Stępińskiej, Warszawa, [...]
B/Legitymacja szkolna Małgorzaty Stępińskiej, Warszawa, 1943/44, MHW
B/Legitymacja szkolna Małgorzaty Stępińskiej, Warszawa, [...]
B/Legitymacja szkolna Ryszarda Wagnera, Warszawa, okupacja niemiecka, ASSzSz
B/Legitymacja szkolna Ryszarda Wagnera, Warszawa, okupacja [...]
B/Swiadectwo szkolne Małgorzaty Stępińskiej, Warszawa 1940, MHW
B/Swiadectwo szkolne Małgorzaty Stępińskiej, Warszawa [...]
B/Świadectwo szkolne Małgorzaty Stępińskiej, Warszawa 1942, MHW
B/Świadectwo szkolne Małgorzaty Stępińskiej, Warszawa [...]
C/ Rysunek Zbyszka Badowskiego w kalendarzyku na rok 1944 należącym do babci Pauliny Płocharz, Warszawa, sierpień 1944, zb. pryw.
C/ Rysunek Zbyszka Badowskiego w kalendarzyku na rok [...]
C/List Małgorzaty Stępińskiej z Powstania Warszawskiego, 4 września 1944, MHW
C/List Małgorzaty Stępińskiej z Powstania Warszawskiego, [...]
C/List Małgorzaty Stępińskiej z Powstania Warszawskiego, 4 Września 1944, s.2
C/List Małgorzaty Stępińskiej z Powstania Warszawskiego, [...]
D/ Zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie przez RGO Janiny Piekarskiej z trojgiem dzieci jako uchodźców z Warszawy, Częstochowa 18 IX 1944, ASSzSz
D/ Zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie przez [...]
D/1944 - Propagandowa odezwa Szefa Okręgu Warszawskiego dr Ludwika Fischera informująca o utworzeniu przez Radę Główną Opiekuńczą w Krakowie rejestru dzieci zaginionych.APW Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Akta miasta Piaseczna, sygn. 3332, k. 130
D/1944 - Propagandowa odezwa Szefa Okręgu Warszawskiego [...]
D/1944, listopad 20, Sochaczew, Obwieszczenie Szefa Okręgu Warszawskiego w sprawie obowiązku zgłaszania się po kartki żywnościowe oraz uzyskania zezwolenia na pobyt przez wysiedlonych mieszkańców Warszawy.APW Oddział w Grodzisku Mazowieckim, sygn.3332 k.
D/1944, listopad 20, Sochaczew, Obwieszczenie Szefa [...]
D/1944, październik 9, Kraków, propagandowa odezwa Generalnego Gubernatora Hansa Franka do ludności polskiej w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom z Warszawy wzywająca mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa między innymi do zgłaszania miejsc
D/1944, październik 9, Kraków, propagandowa odezwa [...]
D/1944, sierpień 13, Warszawa ? Raport SS-Hapsturmführera A. Feuchta do W. Bierkampa, dowódcy policji bezpieczeństwa w Krakowie, o działalności Einsatz-komando na Woli i Ochocie.AP Radom, Gubernator Dystryktu Radomskiego, sygn. 13, k. 6
D/1944, sierpień 13, Warszawa ? Raport SS-Hapsturmführera [...]
D/1944, sierpień 13, Warszawa ? Raport SS-Hapsturmführera A. Feuchta do W. Bierkampa, dowódcy policji bezpieczeństwa w Krakowie, o działalności Einsatz-komando na Woli i Ochocie.AP Radom, Gubernator Dystryktu Radomskiego, sygn. 13, k. 8
D/1944, sierpień 13, Warszawa ? Raport SS-Hapsturmführera [...]
D/1944, sierpień 13, Warszawa, Raport SS-Hapsturmführera A. Feuchta do W. Bierkampa, dowódcy policji bezpieczeństwa w Krakowie, o działalności Einsatz-komando na Woli i Ochocie.AP Radom, Gubernator Dystryktu Radomskiego, sygn. 13, k. 7
D/1944, sierpień 13, Warszawa, Raport SS-Hapsturmführera [...]
D/1944, sierpień 13, Warszawa, Raport SS-Hapsturmführera A. Feuchta do W. Bierkampa, dowódcy policji bezpieczeństwa w Krakowie, o działalności Einsatz-komando na Woli i Ochocie.AP Radom, Gubernator Dystryktu Radomskiego, sygn. 13, k. 9.
D/1944, sierpień 13, Warszawa, Raport SS-Hapsturmführera [...]
D/1944, sierpień 26 ? Sochaczew. Odpowiedź L. Fischera, gubernatora dystryktu warszawskiego, na pismo prezesa RGO w sprawie udzielenia pomocy wysiedlonym mieszkańcom Warszawy. Archiwum Akt Nowych, Rada Główna Opiekuńcza, sygn. 26, k. 85-86.
D/1944, sierpień 26 ? Sochaczew. Odpowiedź L. Fischera, [...]
D/1944, sierpień 26 ? Sochaczew. Odpowiedź L. Fischera, gubernatora dystryktu warszawskiego, na pismo prezesa RGO w sprawie udzielenia pomocy wysiedlonym mieszkańcom Warszawy. Archiwum Akt Nowych, Rada Główna Opiekuńcza, sygn. 26, k. 85-86.
D/1944, sierpień 26 ? Sochaczew. Odpowiedź L. Fischera, [...]
D/1944, wrzesień - karta pocztowa do Urzędu Gminy w Chąśnie w powiecie łowickim z prośbą o informacje na temat zaginionych dzieci. APW Oddział w łowiczu, Akta gminy Jeziorko z siedzibą w Chąśnie, sygn. 362
D/1944, wrzesień - karta pocztowa do Urzędu Gminy [...]
D/1944, wrzesień 14, Kraków, Raport N. Mohuczy, kierownika V Ośrodka Zdrowia i Opieki w Warszawie, dla RGO na temat sytuacji mieszkańców Warszawy przebywających w obozie przejściowym w Pruszkowie. Archiwum Akt Nowych, Rada Główna Opiekuńcza, sygn. 53, k.
D/1944, wrzesień 14, Kraków, Raport N. Mohuczy, kierownika [...]
D/1944, wrzesień 18, Kraków - pismo Wydziału Spraw Ludności i Opieki Społecznej rządu Generelnego Gubernatorstwa do RGO w sprawie dzieci wysiedlonych z Warszawy; AP Kraków, Doradca RGO na okręg krakowski, sygn. 18a, k.105
D/1944, wrzesień 18, Kraków - pismo Wydziału Spraw [...]
D/1944, wrzesień 6, Milanówek; Wiadomości o osobach z Warszawy sporządzone przez A. Zyberk-Platera. Archiwum Akt Nowych, Rada Główna Opiekuńcza, sygn. 53, k. 5.
D/1944, wrzesień 6, Milanówek; Wiadomości o osobach [...]
D/1944. sierpień. 6, Łowicz. - Zarządzenie starosty powiatowego w Łowiczu Volkmana nakazujące Polskim Komitetom Opiekuńczym w Łowiczu i Skierniewicach utworzenie punktów zbornych, które zajmą się natychmiastową rejestracją uchodźców.
D/1944. sierpień. 6, Łowicz. - Zarządzenie starosty [...]
E-F2/Informacja Wojciecha Jareckiego dotycząca sytuacji dzieci wypędzonych z Warszawy przebywających w obozie przejściowym w Pruszkowie i wywiezionych do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Kraków 11 Września 1944, AP Kraków
E-F2/Informacja Wojciecha Jareckiego dotycząca sytuacji [...]
E. Zaświadczenie E. Kietlińskiego z obozu przejściowego w Pruszkowie, sierpień 1944 (Exodus, MHW)
E. Zaświadczenie E. Kietlińskiego z obozu przejściowego [...]
E/ Zaświadczenie Haliny Badowskiej, matki Zbigniewa Badowskiego z RGO Radomsko, informujące o przejściu przez obóz w Pruszkowie, 7 XII 1944, zb. pryw.
E/ Zaświadczenie Haliny Badowskiej, matki Zbigniewa [...]
E/Zaświadczenie wystawione w Miechowie na nazwisko Józefa Pruskiego potwierdzające pobyt w obozie przejściowym w Pruszkowie, Miechów, 6 X 1944, zb. pryw.
E/Zaświadczenie wystawione w Miechowie na nazwisko [...]
F/1/ List Teresy Różyckiej do taty, Holzminden 12 XI 1944, s. 1, zb. pryw.
F/1/ List Teresy Różyckiej do taty, Holzminden 12 [...]
F/1/ List Teresy Różyckiej do taty, Holzminden 12 XI 1944, s. 2, zb. pryw.
F/1/ List Teresy Różyckiej do taty, Holzminden 12 [...]
F/1/ List Teresy Różyckiej do taty, Holzminden 19 X 1944, s. 1, zb. pryw.
F/1/ List Teresy Różyckiej do taty, Holzminden 19 [...]
F/1/ List Teresy Różyckiej do taty, Holzminden 19 X 1944, s. 2, zb. pryw.
F/1/ List Teresy Różyckiej do taty, Holzminden 19 [...]
F/1/ Pamiętnik Teresy Różyckiej, 1944, s. 1, zb. pryw.
F/1/ Pamiętnik Teresy Różyckiej, 1944, s. 1, zb. [...]
F/1/ Pamiętnik Teresy Różyckiej, 1944, s. 2, zb. pryw.
F/1/ Pamiętnik Teresy Różyckiej, 1944, s. 2, zb. [...]
F/1/ Pamiętnik Teresy Różyckiej, 1944, s. 3, zb. pryw.
F/1/ Pamiętnik Teresy Różyckiej, 1944, s. 3, zb. [...]
F/1/ Pamiętnik Teresy Różyckiej, 1944, s. 4, zb. pryw.
F/1/ Pamiętnik Teresy Różyckiej, 1944, s. 4, zb. [...]
F/1/ Pamiętnik Teresy Różyckiej, 1944, s. 5, zb. pryw.
F/1/ Pamiętnik Teresy Różyckiej, 1944, s. 5, zb. [...]
F/1944, listopad 11, Kraków; Notatka K. Tchórznickiego, prezesa RGO, z rozmowy z P. Weirauchem, kierownikiem Wydziału Spraw Ludnościowych i Opieki w Rządzie GG, w sprawie umożliwienia powrotu ludności wywiezionej do Rzeszy oraz wydostania z obozu w Ausch
F/1944, listopad 11, Kraków; Notatka K. Tchórznickiego, [...]
F/1945, marzec 27 - Genewa; Pismo prezesa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do prezesa Delegatury PCK w Szwajcarii dotyczące ewakuacji kobiet i dzieci z AK więzionych na terenie Niemiec, AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 535, k.129
F/1945, marzec 27 - Genewa; Pismo prezesa Międzynarodowego [...]
F/2 Książeczka pracy Cecylii Krajewskiej z Warszawy, 1944, zb. MHW
F/2 Książeczka pracy Cecylii Krajewskiej z Warszawy, [...]
F/2/ Fragment karty pracy Stanisława Milewskiego, 1944, ASSzSz
F/2/ Fragment karty pracy Stanisława Milewskiego, [...]
F/2/ Karta pracy Cecylii Krajewskiej, Prenzlau 5 IX 1944, zb. MHW
F/2/ Karta pracy Cecylii Krajewskiej, Prenzlau 5 IX [...]
F/Karta pocztowa wysłana przez Mieczysława Gajowniczka do matki, Marii Gajowniczek do Mallnitz ze wsi Biniewiec, gmina Skuły, pow. Błoński, 19 grudnia 1944, s.2, ASSzSz
F/Karta pocztowa wysłana przez Mieczysława Gajowniczka [...]
F/Kartka pocztowa od Lucyny Borkowskiej do Mieczysława Gajowniczka, wysłana z Mallmitz 1 stycznia 1945, ASSzSz
F/Kartka pocztowa od Lucyny Borkowskiej do Mieczysława [...]
F/Kartka pocztowa od Lucyny Borkowskiej do Mieczysława Gajowniczka, wysłana z Mallmitz 1 stycznia 1945, ASSzSz, s.2
F/Kartka pocztowa od Lucyny Borkowskiej do Mieczysława [...]
F/Kartka pocztowa od Mieczysława Gajowniczka z 19 grudnia 1944, Archiwum Stowarzyszenia Szarych Szeregów
F/Kartka pocztowa od Mieczysława Gajowniczka z 19 [...]
F/Obrazek ofiarowany w 1941 roku Małgorzacie Stępińskiej wyniesiony po Powstaniu Warszawskim do Pirny, gdzie była na robotach, MHW
F/Obrazek ofiarowany w 1941 roku Małgorzacie Stępińskiej [...]
F/Tygodniowe rozliczenie pracy Małgorzaty Stępińskiej w hucie szkła, Pirna luty 1945, MHW
F/Tygodniowe rozliczenie pracy Małgorzaty Stępińskiej [...]
F1/ Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stepińskiej do Pirny przez Halinę Biedrunę, Piaseczno, 28 grudnia 1944, MHW
F1/ Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stepińskiej [...]
F1/ Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stepińskiej do Pirny przez Halinę Biedrunę, Piaseczno, 28 grudnia 1944, s.2, MHW
F1/ Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stepińskiej [...]
F1/ karta pocztowa wysłana przez Martę Lambert do Małgorzaty Stępińskiej, Jena, 2 stycznia 1945, MHW
F1/ karta pocztowa wysłana przez Martę Lambert do [...]
F1/ Karta pocztowa wysłana przez Zygmunta Króla do Małgorzaty Stępińskiej do Pirny, Okęcie, 15 grudnia 1944, MHW
F1/ Karta pocztowa wysłana przez Zygmunta Króla do [...]
F1/ Karta pracy Mariana Kućmierza ur.1929, ASSzSz
F1/ Karta pracy Mariana Kućmierza ur.1929, ASSzSz [...]
F1/ Karta pracy Małgorzaty Stępińskiej, ur. 1930, huta szkła, Pirna, październik 1944, MHW
F1/ Karta pracy Małgorzaty Stępińskiej, ur. 1930, [...]
F1/Karta identyfikacyjna Małgorzaty Stępińskiej wystawiona w obozie przejściowym w Chemnitz opieczętowana w Pirnie, 1944, MHW
F1/Karta identyfikacyjna Małgorzaty Stępińskiej [...]
F1/Karta pocztowa wyslana do Małgorzaty Stępińskiej do Pirny przez Zygmunta Stępińskiego, Radom, 13 grudnia 1944, MHW
F1/Karta pocztowa wyslana do Małgorzaty Stępińskiej [...]
F1/Karta pocztowa wysłana do Mariana Kućmierza do Breslau przez Krystynę Górkę, Piotrków Tryb. 1944, ASSzSz
F1/Karta pocztowa wysłana do Mariana Kućmierza do [...]
F1/Karta pocztowa wysłana do Mariana Kućmierza przez Krystynę Górkę, Berlin, 13 stycznia 1945, ASSzSz
F1/Karta pocztowa wysłana do Mariana Kućmierza przez [...]
F1/Karta pocztowa wysłana do Mariana Kućmierza przez Romana Dąbrowskiego, Berlin, 5 stycznia 1945, ASSzSz
F1/Karta pocztowa wysłana do Mariana Kućmierza przez [...]
F1/Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stępińskiej do Pirny przez Matyldę Stępińską, Okęcie, 27 grudnia 1944, MHW
F1/Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stępińskiej [...]
F1/Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stępińskiej do Pirny przez Zygmunta Stępińskiego, Radom, 13 grudnia 1944, MHW
F1/Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stępińskiej [...]
F1/Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stępińskiej do Pirny przez Zygmunta Stępińskiego, radom, 21 listopada 1944, MHW
F1/Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stępińskiej [...]
F1/Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stępińskiej przebywającej na robotach w Pirnie przez Bolesława Piwowarskiego z Warszawy, zbiory prywatne
F1/Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stępińskiej [...]
F1/Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stępińskiej przebywającej na robotach w Pirnie przez Bolesława Piwowarskiego z Warszawy, s.2, zbiory prywatne
F1/Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stępińskiej [...]
F1/Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stępińskiej przez Zygmunta Króla, Okęcie, 15 grudnia 1944, MHW
F1/Karta pocztowa wysłana do Małgorzaty Stępińskiej [...]
F1/Karta pocztowa wysłana przez Martę Lambert do Małgorzaty Stępińskiej do Pirny, Jena, 11 grudnia 1944, MHW
F1/Karta pocztowa wysłana przez Martę Lambert do [...]
F1/Karta pocztowa wysłana przez Martę lambert do Małgorzaty Stępińskiej do Pirny, Jena, 11 grudnia 1944, MHW
F1/Karta pocztowa wysłana przez Martę lambert do [...]
F1/Karta pocztowa wysłana przez Martę Lambert do Małgorzaty Stępińskiej do Pirny, Jena, 30 grudnia 1944, MHW
F1/Karta pocztowa wysłana przez Martę Lambert do [...]
F1/Karta pocztowa wysłana przez Matyldę Stępińską do Małgorzaty Stępińskiej do Pirny, Okęcie, 16 grudnia 1944, MHW
F1/Karta pocztowa wysłana przez Matyldę Stępińską [...]
F1/Karta pocztowa wysłana przez Zygmunta Stępińskiego do Małgorzaty Stępińskiej do Pirny, Radom, 21 listopada 1944, MHW
F1/Karta pocztowa wysłana przez Zygmunta Stępińskiego [...]
F1/Karta pracy Jana Pruskiego, ur.1930, Tomaszów Mazowiecki, 28 listopada 1944, zbiory prywatne
F1/Karta pracy Jana Pruskiego, ur.1930, Tomaszów Mazowiecki, [...]
F1/Karta pracy Malgorzaty Stępińskiej, ur. 1930, huta szkła, Pirna, pażdziernik 1944, s.2, MHW
F1/Karta pracy Malgorzaty Stępińskiej, ur. 1930, [...]
F1/Kwit rozliczeniowy dzienny z Huty Szkła w Pirnie należący do Małgorzaty Stępińskiej, 1944, MHW
F1/Kwit rozliczeniowy dzienny z Huty Szkła w Pirnie [...]
F2/1945, styczeń 28 ? Londyn. Pismo Sztabu Naczelnego Wodza z 28 stycznia 1945 do Ambasady RP w Londynie w sprawie repatriacji kobiet i dzieci, jeńców AK. Archiwum Akt Nowych, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1848, s. 53.
F2/1945, styczeń 28 ? Londyn. Pismo Sztabu Naczelnego [...]
G. Kwestionariusz dotyczący siedmioletniego Zbigniewa Śliwy ze schroniska Sióstr Bernardynek w Łowiczu, 11 X 1944 (E.339.5)
G. Kwestionariusz dotyczący siedmioletniego Zbigniewa [...]
G. Kwestionariusz z danymi Zbigniewa Śliwy, Łowicz, X 1944
G. Kwestionariusz z danymi Zbigniewa Śliwy, Łowicz, [...]
G. Pismo Józefa Wielhorskiego do pani Klimaszewskiej w sprawie umieszczenia 12-letniej dziewczynki w sierocińcu w Kolonii Dotnia, grudzień 1944 (Exodus, MHW)
G. Pismo Józefa Wielhorskiego do pani Klimaszewskiej [...]
G. Pismo Józefa Wielhorskiego w/s umieszczenia w Kolonii Dotnia dwunastoletniej Janiny Robaczewskiej z Warszawy, 30 XII 1944 (E 422)
G. Pismo Józefa Wielhorskiego w/s umieszczenia w Kolonii [...]
G. Pismo K. Krzanowskiego, przewodniczącego Polskiego Komitetu Opiekuńczego RGO w Łowiczu, 4 listopada 1944
G. Pismo K. Krzanowskiego, przewodniczącego Polskiego [...]
G. Pismo przewodniczącego RGO w Łowiczu k. Krzanowskiego w/s przydziału mleka dla wypedzonych z Warszawy niemowląt, 4 XI 1944
G. Pismo przewodniczącego RGO w Łowiczu k. Krzanowskiego [...]
G. Projekt sprawozdania z działalności Sekcji Opieki nad Matką i Dzieckiem przy RGO w Łowiczu, październik 1944 (Exodus, MHW) 1
G. Projekt sprawozdania z działalności Sekcji Opieki [...]
G. Projekt sprawozdania z działalności Sekcji Opieki nad Matką i Dzieckiem przy RGO w Łowiczu, październik 1944 (Exodus, MHW) 2
G. Projekt sprawozdania z działalności Sekcji Opieki [...]
G. Projekt sprawozdania z działalności Sekcji Opieki nad Matką i Dzieckiem przy RGO w Łowiczu, październik 1944 (Exodus, MHW) 3
G. Projekt sprawozdania z działalności Sekcji Opieki [...]
G. Projekt sprawozdania z działalności Sekcji Opieki nad Matką i Dzieckiem przy RGO w Łowiczu, październik 1944 (Exodus, MHW) 4
G. Projekt sprawozdania z działalności Sekcji Opieki [...]
G. Protokół Zebrania Organizacyjnego Działu Opieki nad Matką i Dzieckiem przy RGO, łowicz, 1945
G. Protokół Zebrania Organizacyjnego Działu Opieki [...]
G. Protokół Zebrania Organizacyjnego Działu Opieki nad Matką i Dzieckiem przy RGO, Łowicz, 1945
G. Protokół Zebrania Organizacyjnego Działu Opieki [...]
G. Protokół Zebrania Organizacyjnego Działu Opieki nad Matką i Dzieckiem przy RGO, łowicz, 1945
G. Protokół Zebrania Organizacyjnego Działu Opieki [...]
G. Protokół Zebrania Organizacyjnego Działu Opieki nad Matką i Dzieckiem przy RGO, Łowicz, 1945
G. Protokół Zebrania Organizacyjnego Działu Opieki [...]
G. Protokół Zebrania Organizacyjnego Działu Opieki nad Matką i Dzieckiem przy RGO, Łowicz, 1945 (E.339.6)
G. Protokół Zebrania Organizacyjnego Działu Opieki [...]
G. Wniosek w sprawie utworzenia schroniska dla dziewcząt u SS. Bernardynek, 1945
G. Wniosek w sprawie utworzenia schroniska dla dziewcząt [...]
G. Wniosek w/s założenia schroniska dla dziewcząt u Sióstr Bernardynek, Łowicz, x 1944 (E.329.2)
G. Wniosek w/s założenia schroniska dla dziewcząt [...]
G. Zaświadczenie o powołaniu na przewodniczącą Sekcji Opieki nad Matką i Dzieckiem RGO, Łowicz, 12 luty 1945, (E.339)
G. Zaświadczenie o powołaniu na przewodniczącą [...]
G. Zaświadczenie wydane Marii Kaniowskiej potwierdzające pracę na rzecz dzieci wypędzonych z Warszawy, Łowicz, 1945, (Exodus 339, MHW)
G. Zaświadczenie wydane Marii Kaniowskiej potwierdzające [...]
G/ Karta pocztowa Haliny Wojciechowskiej do Marii Różyckiej, Podkowa Leśna pod Warszawą 14 XI 1944, zb. pryw.
G/ Karta pocztowa Haliny Wojciechowskiej do Marii [...]
G/ Boduen: 1944, listopad 20 ? Milanówek; Pismo skierowane do prezesa Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Krakowie w sprawie zorganizowania wyżywienia dla wychowanków Domu Ks. Boduena transportowanych do Nowego Targu. Archiwum Państwowe w Częstochowie, Pols
G/ Boduen: 1944, listopad 20 ? Milanówek; Pismo skierowane [...]
G/ Karta pracy Jana Pruskiego, ur. 1930, Tomaszów Mazowiecki, 28 listopada 1944, okł., Muzeum Harcerstwa
G/ Karta pracy Jana Pruskiego, ur. 1930, Tomaszów [...]
G/ Urszulanki:1944, listopad 9 ? Kraków; Pismo Rady Głównej Opiekuńczej do Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Nowym Targu informujące o powrocie z Rzeszy internatu dziewcząt prowadzonego przez SS. Urszulanki w Warszawie i zamiarze ulokowania go w Rokicinac
G/ Urszulanki:1944, listopad 9 ? Kraków; Pismo Rady [...]
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 17 X 1945, s. 1, zb. pryw.
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 17 X [...]
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 17 X 1945, s. 2, zb. pryw.
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 17 X [...]
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 17 X 1945, s. 3, zb. pryw.
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 17 X [...]
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 17 X 1945, s. 4, zb. pryw.
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 17 X [...]
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 19 X 1945, s. 1, zb. pryw.
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 19 X [...]
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 19 X 1945, s. 4, zb. pryw.
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 19 X [...]
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 19 X 1945, s. 4, zb. pryw.
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, 19 X [...]
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, Niedźwiedź, 19 X 1945, s. 3, zb. pryw.
G/ Wypracowanie szkolne Ludmiły Niedbalskiej, Niedźwiedź, [...]
G/ Zaświadczenie z ewakuacji z Warszawy wydane na Zofię i Janusza Kosków, Mszana Dolna 16 X 1944, zb. pryw.
G/ Zaświadczenie z ewakuacji z Warszawy wydane na [...]
G/1944 ? Częstochowa; Lista dzieci z Warszawy pozostających pod opieką Rady Głównej Opiekuńczej wraz z adresami osób, u których przebywają. Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Komitet Opiekuńczy w Częstochowie, sygn. 68, k. 67.
G/1944 ? Częstochowa; Lista dzieci z Warszawy pozostających [...]
G/1944 ? Częstochowa; Lista dzieci z Warszawy pozostających pod opieką Rady Głównej Opiekuńczej wraz z adresami osób, u których przebywają. Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Komitet Opiekuńczy w Częstochowie, sygn. 68, k. 67. s.2
G/1944 ? Częstochowa; Lista dzieci z Warszawy pozostających [...]
G/1944 ? Częstochowa; Spis wychowanków Domów Dziecka ?A? i "B" , całkowicie osieroconych. Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Komitet Opiekuńczy w Częstochowie, sygn. 68, k. 76.
G/1944 ? Częstochowa; Spis wychowanków Domów Dziecka [...]
G/1944 ? Częstochowa;Lista chłopców, ewakuowanych między innymi z Warszawy, przybyłych do Domu Dziecka Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Częstochowie. Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Komitet Opiekuńczy w Częstochowie, sygn. 68, k. 12.
G/1944 ? Częstochowa;Lista chłopców, ewakuowanych [...]
G/1944 ? Częstochowa;Zestawienia statystyczne transportów z Warszawy przejeżdżających przez Częstochowę. Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Komitet Opiekuńczy w Częstochowie, sygn. 321, k. 107.
G/1944 ? Częstochowa;Zestawienia statystyczne transportów [...]
G/1944, 11 grudnia - Częstochowa; Pismo Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Częstochowie do RGO w Krakowie w sprawie zorganizowania pomocy dla dzieci ewakuowanych z Warszawy, AP Częstochowa, Polski Komitet Opiekuńczy, sygn. 32, k.82
G/1944, 11 grudnia - Częstochowa; Pismo Polskiego [...]
G/1944, 11 grudnia - Częstochowa; Pismo Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Częstochowie do RGO w Krakowie w sprawie zorganizowania pomocy dla dzieci ewakuowanych z Warszawy, AP Częstochowa, Polski Komitet Opiekuńczy, sygn. 32, k.83
G/1944, 11 grudnia - Częstochowa; Pismo Polskiego [...]
G/1944, 19 października, Nowy Targ - notatka wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu Opiekuńczego z rozmowy z władzami niemieckimi w sprawie rozmieszczenia wysiedlonych dzieci, AP Kraków RGO, sygn. 18a, k.209,s.2
G/1944, 19 października, Nowy Targ - notatka wiceprzewodniczącego [...]
G/1944, 19 października, Nowy Targ - notatka wiceprzewodniczącegoi Polskiego Komitetu Opiekuńczego z rozmowy z władzami niemieckimi w sprawie rozmieszczenia wysiedlonych dzieci, AP Kraków RGO, sygn. 18a, k.209
G/1944, 19 października, Nowy Targ - notatka wiceprzewodniczącegoi [...]
G/1944, grudaień 4; radomsko - Okólnik Polskiego Komitetu Opiekuńczego w sprawie prowadzenia ewidencji dzieci zaginionych; AP Piotrków Tryb., RGO, sygn.4
G/1944, grudaień 4; radomsko - Okólnik Polskiego [...]
G/1944, grudzień 14 - 19, Otwock, Korespondencja w sprawie opieki nad dwoma bezdomnymi chłopcami z Warszawy: Tadeusza Matusiaka, lat 10 i Sławomira Kubiaka, lat 12, przebywającymi na terenie Falenicy. APW Oddział w Otwocku, Akta gminy Letnisko-Falenica,
G/1944, grudzień 14 - 19, Otwock, Korespondencja w [...]
G/1944, grudzień 14 - 19, Otwock, Korespondencja w sprawie opieki nad dwoma bezdomnymi chłopcami z Warszawy: Tadeuszem Matusiakiem, lat 10 i Sławomirem Kubiakiem, lat 12, przebywającymi na terenie Falenicy. APW Oddział w Otwocku, Akta gminy Letnisko-Fale
G/1944, grudzień 14 - 19, Otwock, Korespondencja w [...]
G/1944, grudzień 14-19, Otwock, Korespondencja w sprawie opieki nad dwoma bezdomnymi chłopcami z Warszawy: Tadeusza Matusiaka, lat 10 i Sławomira Kubiaka, lat 12, przebywającymi na terenie Falenicy. APW Oddział w Otwocku, Akta gminy Letnisko-Falenica, sy
G/1944, grudzień 14-19, Otwock, Korespondencja w sprawie [...]
G/1944, grudzień 17, Mińsk Mazowiecki ? Podanie Olgi Zarębskiej, wysiedlonej z Warszawy we wrześniu 1944 r. wraz z córką Anną, lat 13 i synem Janem, lat 11, o przydział kart żywnościowych. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Mińska Mazowieckiego, sygn. 56
G/1944, grudzień 17, Mińsk Mazowiecki ? Podanie Olgi [...]
G/1944, grudzień 18; sprawozdanie Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Częstochowie dotyczące pomocy udzielonej wysiedlonym mieszkańcom Warszawy, AAN, RGO sygn.476, k254
G/1944, grudzień 18; sprawozdanie Polskiego Komitetu [...]
G/1944, grudzień; Radomsko - informacja Polskiego Komitetu Opiekuńczego o planach utworzenia na terenie powiatu Radomsko placówek opiekuńczych dla dzieci ewakuowanych z Warszawy; AP Piotrków Tryb., RGO, sygn.4
G/1944, grudzień; Radomsko - informacja Polskiego [...]
G/1944, listopad 11, Łowicz ? Podanie Stanisława Stelczyk, wdowy po architekcie Edwardzie Stelczyku, który zginął w Powstaniu, wysiedlonej z Warszawy, zawracającej się do Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Łowiczu o zapomogę pieniężną i pomoc rzeczową
G/1944, listopad 11, Łowicz ? Podanie Stanisława [...]
G/1944, listopad 14 ? Częstochowa;Prośba sióstr ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego o przyjęcie w poczet podopiecznych Janiny Materli, osieroconej w Warszawie przez przybranych rodziców. Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Komitet Opiekuńczy
G/1944, listopad 14 ? Częstochowa;Prośba sióstr [...]
G/1944, listopad 22 Kraków; Pismo siostry Niewiarowskiej, kierowniczki żłobka w Milanówku dotyczące ciężkiej sytuacji matek z niemowlętami wysiedlonych z Warszawy: AAN, Rada Główna Opiekuńcz, sygn. 1601a, k.95
G/1944, listopad 22 Kraków; Pismo siostry Niewiarowskiej, [...]
G/1944, listopad 27 ? Częstochowa; Wywiad o stanie majątkowym i rodzinnym Janiny Materli, osieroconej w Warszawie przez przybranych rodziców.Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Komitet Opiekuńczy w Częstochowie, sygn. 53, k. 260, 261.
G/1944, listopad 27 ? Częstochowa; Wywiad o stanie [...]
G/1944, październik 12, Częstochowa ? Prośba babci ? Michaliny Kozłowskiej, pozostającej bez środków do życia, o przyjęcie osieroconych wnuków ? Michaliny i Mariusza Walterów do Domu Dziecka.Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Komitet Opiekuńczy w C
G/1944, październik 12, Częstochowa ? Prośba babci [...]
G/1944, październik 20, Nieborów ? Wykaz uchodźców z Warszawy, którzy przybyli na teren gminy Nieborów w okresie od 5 do 19 października, sporządzony przez Urząd Gminy w Nieborowie dla Posterunku Żandarmerii w Łowiczu.
G/1944, październik 20, Nieborów ? Wykaz uchodźców [...]
G/1944, październik 23 ? Częstochowa; Pismo Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Częstochowie do Zarządu Gminy Krasice w sprawie ulokowania na jego terenie sierocińca ewakuowanego z Warszawy wraz z wychowankami. Archiwum Państwowe w Częstochowie
G/1944, październik 23 ? Częstochowa; Pismo Polskiego [...]
G/1944, październik 24, Łowicz ? Kwestionariusz dziecka ewakuowanego z Warszawy sporządzony przez Sekcję Opieki nad Matką i Dzieckiem Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Łowiczu. APW Oddział w Łowiczu, Rada Opiekuńcza Powiatowa w Łowiczu, sygn. 75
G/1944, październik 24, Łowicz ? Kwestionariusz dziecka [...]
G/1944, październik 24, Łowicz, Kwestionariusz dziecka ewakuowanego z Warszawy sporządzony przez Sekcję Opieki nad Matką i Dzieckiem Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Łowiczu.
G/1944, październik 24, Łowicz, Kwestionariusz dziecka [...]
G/1944, październik 25, Częstochowa ? Podanie matki ? Janiny Niedzielskiej, pozostającej bez środków do życia po ewakuacji z Warszawy, o przyjęcie syna Andrzeja lat 13, do Domu Dziecka.Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Komitet Opiekuńczy w Często
G/1944, październik 25, Częstochowa ? Podanie matki [...]
G/1944, październik 25, Częstochowa ? Podanie matki ? Marii Letowtowej, pozostającej bez środków do życia po ewakuacji z Warszawy, o przyjęcie dziesięcioletniego syna Witolda-Jana Letowta do Domu Dziecka.Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Komitet O
G/1944, październik 25, Częstochowa ? Podanie matki [...]
G/1944, październik 3 ? Częstochowa Wniosek o przyjęcie dziecka Marii Łęskiej urodzonej w Warszawie w 1942 roku do Domu Dziecka. Rodzice dziewczynki zaginęli bez wieści.Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Komitet Opiekuńczy w Częstochowie, sygn. 53,
G/1944, październik 3 ? Częstochowa Wniosek o przyjęcie [...]
G/1944, październik 31; Kamienna Wola - informacja Delegatury RGO w Kamiennej Woli o liczbie dzieci ewakuowanycvh z Warszawy oraz ich potrzebach żywnościowych i odzieżowych; AP Piotrków Trybunalski, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Polski Komitet Opiekuń
G/1944, październik 31; Kamienna Wola - informacja [...]
G/1944, wrzesień 12 ? Pismo Delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Łowiczu z prośbą o pomoc rzeczową dla uchodźców. Pismo informuje o pobycie na terenie gminy Jeziorko z siedzibą w Chąśnie (u gospodarzy) 2186 osób, w tym 510 dzieci w wieku do 14 lat
G/1944, wrzesień 12 ? Pismo Delegatury Polskiego Komitetu [...]
G/1944, wrzesień 12, Kraków, Notatka prezesa Rady Głównej Opiekuńczej z rozmowy z dr Heineke z dystryktu krakowskiego w sprawie ulokowania w Krakowskiem sierot wypędzonych z Warszawy, AP Kraków, Doradca Rady Głównej Opiekuńczej na Okręg Krakowski, sygn.
G/1944, wrzesień 12, Kraków, Notatka prezesa Rady [...]
G/1944, wrzesień 15 ? CzęstochowaProśba matki ? Stefanii Kűhn, ewakuowanej z Warszawy w sierpniu 1944 r., o przyjęcie córki Elżbiety Ireny i syna Spirydona Bolesława do domu dziecka. Ojciec dzieci został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.A
G/1944, wrzesień 15 ? CzęstochowaProśba matki ? [...]
G/1944, wrzesień 26 ? Kraków. Notatka dotycząca organizacji schroniska dla dzieci warszawskich w klasztorze w Staniątkach oraz dzieci ewakuowanych z Warszawy do Wolbromia. Archiwum Akt Nowych, Rada Główna Opiekuńcza, sygn. 1601a, k. 87.
G/1944, wrzesień 26 ? Kraków. Notatka dotycząca [...]
G/1944, wrzesień 29, Częstochowa ? Wywiad o stanie majątkowym i rodzinnym 13-nastoletniego Jerzego Pietrzaka ubiegającego się o przyjęcie do Domu Dziecka w związku ze śmiercią obydwojga rodziców (ojciec zginął w Auschwitz, a matka w Powstaniu Warszawskim)
G/1944, wrzesień 29, Częstochowa ? Wywiad o stanie [...]
G/1944, wrzesień 8, Częstochowa ? Prośba 13-nastoletniego Jerzego Pietrzaka o przyjęcie go do domu dziecka, w związku ze śmiercią obydwojga rodziców (ojciec zginął w Auschwitz, a matka w Powstaniu Warszawskim). Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Ko
G/1944, wrzesień 8, Częstochowa ? Prośba 13-nastoletniego [...]
G/1944, Wykazy osób przebywających czasowo w gminie Żyrardów, Wiskitki w 1944 roku, w tym wysiedlonych z Warszawy. APW Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Akta gminy Żyrardów -Wiskitki, sygn. 2050.
G/1944, Wykazy osób przebywających czasowo w gminie [...]
G/1945, grudzień 01, Skierniewice ? Sprawozdanie z działalności Internatu dla Sierot Wojennych w Skierniewicach w okresie wrzesień 1944 - listopad 1945. APW Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Skierniewicach, sygn. 4.
G/1945, grudzień 01, Skierniewice ? Sprawozdanie z [...]
G/1945, grudzień 01, Skierniewice, Sprawozdanie z działalności Internatu dla Sierot Wojennych w Skierniewicach w okresie wrzesień 1944 - listopad 1945. APW Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Skierniewicach, sygn. 4.
G/1945, grudzień 01, Skierniewice, Sprawozdanie z [...]
G/1945, kwiecień 4, Falenica, Prośba o umieszczenie dwuletniego chłopca, Stanisława Pasika, w sierocińcu z powodu bardzo ciężkiej sytuacji materialnej jego matki. APW Oddział w Otwocku, Akta gminy Letnisko-Falenica, sygn. 70, k. 35.
G/1945, kwiecień 4, Falenica, Prośba o umieszczenie [...]
G/1945, lipiec 9, Falenica ? Pismo w sprawie ustanowienia opieki nad osieroconą dziewczynką, Alicją Politańską, lat 13, której rodzice zginęli podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r. APW Oddział w Otwocku, Akta gminy Letnisko-Falenica, sygn. 70, k. 44.1
G/1945, lipiec 9, Falenica ? Pismo w sprawie ustanowienia [...]
G/1945, lipiec 9, Falenica ? Pismo w sprawie ustanowienia opieki nad osieroconą dziewczynką, Alicją Politańską, lat 13, której rodzice zginęli podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r. APW Oddział w Otwocku, Akta gminy Letnisko-Falenica, sygn. 70, k. 44.1
G/1945, lipiec 9, Falenica ? Pismo w sprawie ustanowienia [...]
G/1945, lipiec 9, Falenica, Pismo w sprawie ustanowienia opieki nad osieroconą dziewczynką, Alicją Politańską, lat 13, której rodzice zginęli podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r. APW Oddział w Otwocku, Akta gminy Letnisko-Falenica, sygn. 70, k. 44.
G/1945, lipiec 9, Falenica, Pismo w sprawie ustanowienia [...]
G/1945, styczeń, Łowicz ? Sprawozdanie miesięczne z działalności sierocińca prowadzonego przez Siostry Bernardynki w Łowiczu z wyszczególnioną liczbą dzieci przebywających na placówce. APW Oddział w Łowiczu, Rada Opiekuńcza Powiatowa w Łowiczu, sygn. 23
G/1945, styczeń, Łowicz ? Sprawozdanie miesięczne [...]
G/1945, Łódź ? Instrukcja Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej w Łodzi z 1945 r. w sprawie pomocy dzieciom Warszawy. APW Oddział w Łowiczu, Rada Opiekuńcza Powiatowa w Łowiczu, sygn. 79, k. 51.
G/1945, Łódź ? Instrukcja Wojewódzkiego Komitetu [...]
G/1945, Łódź, Instrukcja Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej w Łodzi z 1945 r. w sprawie pomocy dzieciom Warszawy.
G/1945, Łódź, Instrukcja Wojewódzkiego Komitetu [...]
G/1945, Łódź. Instrukcja Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej w Łodzi z 1945 r. w sprawie pomocy dzieciom Warszawy.
G/1945, Łódź. Instrukcja Wojewódzkiego Komitetu [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock ? Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne [...]
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne osób wysiedlonych z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego zawierające informacje na temat kierunku deportacji. APW Oddział w Otwocku, Akta miasta Otwocka, sygn. 1112.
G/1946, kwiecień-czerwiec, Otwock, Karty rejestracyjne [...]
G/1947, maj 1, Skierniewice ? Pismo w sprawie sytuacji lokalowej Domu Dziecka ?Ognisko? w Skierniewicach zawierające informacje na temat wychowanków będących ofiarami Powstania Warszawskiego. APW Oddział w Grodzisku Mazowieckim, sygn.3 k.63
G/1947, maj 1, Skierniewice ? Pismo w sprawie sytuacji [...]
G/1947, maj 1, Skierniewice, Pismo w sprawie sytuacji lokalowej Domu Dziecka "Ognisko" w Skierniewicach zawierające informacje na temat wychowanków będących ofiarami Powstania Warszawskiego. APW Oddział w Grodzisku Mazowieckim, sygn.3 k.63
G/1947, maj 1, Skierniewice, Pismo w sprawie sytuacji [...]
G/Aide-Mémoire Wydziału Spraw Zagranicznych Federalnego Departamentu Politycznego w sprawie zaopiekowania się dziećmi i kobietami wywiezionymi z Warszawy do obozów niemieckich. Archiwum Akt Nowych, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 535, k. 37-39.
G/Aide-Mémoire Wydziału Spraw Zagranicznych Federalnego [...]
G/Aide-Mémoire Wydziału Spraw Zagranicznych Federalnego Departamentu Politycznego w sprawie zaopiekowania się dziećmi i kobietami wywiezionymi z Warszawy do obozów niemieckich. Archiwum Akt Nowych, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 535, k. 37-39.
G/Aide-Mémoire Wydziału Spraw Zagranicznych Federalnego [...]
G/Boduen - 1944, październik 23 ? Kraków; Pismo Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Nowym Targu do Rady Głównej Opiekuńczej w sprawie zamiaru umieszczenia na jego terenie Zakładu Ks. Boduena, SS Zmartwychwstanek i Harcerek. AP Kraków, sygn.18a, s.201Do
G/Boduen - 1944, październik 23 ? Kraków; Pismo Polskiego [...]
G/Boduen - Pismo RGO w Nowym Targu nad Dunajcem do starosty w sprawie rozmieszczenia w obiektach na terenie powiatu wychowanków zakładów ks. Boduena ewakuowanych z Warszawy, Nowy Targ, 21 października 1944, AP Kraków, sygn.18a, k.199
G/Boduen - Pismo RGO w Nowym Targu nad Dunajcem do [...]
G/Boduen: 1944, październik 31 ? Kraków. Pismo Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Nowym Targu do Rady Głównej Opiekuńczej w sprawie zamiaru umieszczenia na jego terenie dzieci z Zakładu Ks. Boduena, s.2. Archiwum Państwowe w Krakowie,
G/Boduen: 1944, październik 31 ? Kraków. Pismo Polskiego [...]
G/Boduen: 1944, październik 31 ? Kraków. Pismo Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Nowym Targu do Rady Głównej Opiekuńczej w sprawie zamiaru umieszczenia na jego terenie dzieci z Zakładu Ks. Boduena. Archiwum Państwowe w Krakowie, Doradca Rady Głównej Opie
G/Boduen: 1944, październik 31 ? Kraków. Pismo Polskiego [...]
G/Boduen:1944, październik 14, Kraków, Pismo Rady Głównej Opiekuńczej do Urzędu Gubernatora dystryktu krakowskiego w sprawie ewakuacji dzieci z Domu ks. Boduena w Warszawie.AP Kraków, Doradca RGO na Okręg Krakowski, sygn. 18a, k. 115
G/Boduen:1944, październik 14, Kraków, Pismo Rady [...]
G/Boduen:1944, październik 31, Kraków; Pismo Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Nowym Targu do Rady Głównej Opiekuńczej w sprawie zamiaru umieszczenia na jego terenie dzieci z Zakładu Ks. Boduena. Archiwum Państwowe w Krakowie, Doradca Rady Głównej Opieku
G/Boduen:1944, październik 31, Kraków; Pismo Polskiego [...]
G/Dowód pracy Jana Pruskiego, ur. 1930, Tomaszów Mazowiecki, 27 listopada 1944, zb. pryw.
G/Dowód pracy Jana Pruskiego, ur. 1930, Tomaszów [...]
G/Dowód pracy Jana Pruskiego, ur. 1930, Tomaszów Mazowiecki, 27 pażdziernika 1944, s.2, zbiory prywatne
G/Dowód pracy Jana Pruskiego, ur. 1930, Tomaszów [...]
G/Kraków 23 października 1944; List Józefy Kalinowskiej do siostry i szwagra, którzy przy wypędzeniu z Warszawy zagubili dzieci; Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Komitet Opiekuńczy w Częstochowie, sygn. 33, k. 47, 47 v.
G/Kraków 23 października 1944; List Józefy Kalinowskiej [...]
G/Kraków 23 października 1944; List Józefy Kalinowskiej do siostry i szwagra, którzy przy wypędzeniu z Warszawy zagubili dzieci; Archiwum Państwowe w Częstochowie, Polski Komitet Opiekuńczy w Częstochowie, sygn. 33, k. 47, 47 v.
G/Kraków 23 października 1944; List Józefy Kalinowskiej [...]
G/Obrazek przedstawiający Matkę Boską Wysiedloną, własność Tadeusza Zaliwskiego, ASSzSz
G/Obrazek przedstawiający Matkę Boską Wysiedloną, [...]
G/Policyjny meldunek wystawiony rodzinie Jana Pruskiego w Tomaszowie Mazowieckim 21 października 1944, zb. pryw.
G/Policyjny meldunek wystawiony rodzinie Jana Pruskiego [...]
H/ Fragment klasówki12-letniego Jerzego Beera, druga strona, 5 XI 1945 zb. pryw.
H/ Fragment klasówki12-letniego Jerzego Beera, druga [...]
H/ Klasówka z 5 XI 1945 12-letniego Jerzego Beera, s.1, zb. pryw.
H/ Klasówka z 5 XI 1945 12-letniego Jerzego Beera, [...]
H/ Zaświadczenie repatriacyjne Zbigniewa Lenki, Dziedzice, 1945, ASSzSz
H/ Zaświadczenie repatriacyjne Zbigniewa Lenki, Dziedzice, [...]
H/1/ Zaświadczenie z komisariatu Milicji Obywatelskiej o zniszczonym mieszkaniu przy ul. Siennej, Warszawa 10 IV 1945, zb. pryw.
H/1/ Zaświadczenie z komisariatu Milicji Obywatelskiej [...]
H/1945, kwiecień 12, Łowicz ? Pismo wydane przez kierownika biura Polskiego Komitetu Opieki Społecznej w Łowiczu do Pogotowia Dziecięcego w Warszawie zaświadczające wyjazd do Warszawy trzech chłopców w wieku 12-14 lat w celu odszukania rodziców.
H/1945, kwiecień 12, Łowicz ? Pismo wydane przez [...]
H/Powojenna książeczka harcerska Konrada Szabelewskiego,ur. 1930, uczestnika Powstania Warszawskiego, Muzeum Harcerstwa
H/Powojenna książeczka harcerska Konrada Szabelewskiego,ur. [...]
H/Przepustka na przejazd z Legnicy do Krakowa wystawiona na Malgorzatę Stępińską oraz 5 osób towarzyszacych, 20 maja 1945
H/Przepustka na przejazd z Legnicy do Krakowa wystawiona [...]
H/Przepustka na przejazd z Legnicy do Krakowa wystawiona na Malgorzatę Stępińską oraz 5 osób towarzyszacych, 20 maja 1945, s.2
H/Przepustka na przejazd z Legnicy do Krakowa wystawiona [...]
H/Świadectwo Wandy Jarczyk, Skierniewice 1945, zb. pryw
H/Świadectwo Wandy Jarczyk, Skierniewice 1945, zb. [...]
H/Tymczasowe zaświadczenie o zdaniu egzaminu przez Wandę Jarczyk, 26 luty1945 Skierniewice, zb. pryw.
H/Tymczasowe zaświadczenie o zdaniu egzaminu przez [...]
H1/Kartka ze skrzynki pocztowej przy ulicy Kruczej znaleziona przez Małgorzatę Stępińską po powrocie do Warszawy, 1945, MHW
H1/Kartka ze skrzynki pocztowej przy ulicy Kruczej [...]
H1/Zaświadczenie repatriacyjne Zbigniewa Pawlickiego, Dziedzice, 1945, ASSzSz
H1/Zaświadczenie repatriacyjne Zbigniewa Pawlickiego, [...]
 
Materiały dodatkowe
         
   
   

Copyright © Muzeum Warszawy :: 2007

   
  Projekt jest realizowany przez Muzeum Warszawy we współpracy z Archiwum Państwowym m. st. Warszawy oraz niemiecką fundację Stiftung Niedersachsische Gedenkstatten