Informacje o projekcie  |  Informacje o uczestnikach projektu  |  Aktualności  |  Sponsorzy  |  Kontakt  | 
         

search szukaj
 

Relacja Ireny Grabowskiej-Szabuni


ARCHIWUM STOWARZYSZENIA SZARYCH SZEREGÓW

     Urodziłam się 22 VI 1930 r. w Warszawie. Siedmioletnią szkołę podstawową ukończyłam w 1942 r. W ostatnim roku szkoły chodziłam na tajne komplety w zakresie I klasy gimnazjalnej. W 1943 r. zaczęłam naukę w II klasie tajnego Gimnazjum Anny Jakubowskiej. W październiku 1943 r. wstąpiłam do Szarych Szeregów - Pogotowia Harcerek 1 WŻDH "Skrzydlatej" - Zielonej, im. ?Wojtka" i ?Czarnego", należącej do hufca Wybrzeże Kościuszkowskie Chorągwi Warszawskiej. [...]
     Po kapitulacji Powstania Warszawskiego poprzez obozy przejściowe, między innymi: Łambinowice (Lamsdorf), Sołtysowice-Burgweide koło Wrocławia, zostałam przywieziona do obozu pracy w Lohbrück.
     W lutym 1945 r. z rozpoczęciem ofensywy wojsk sowieckich, zostałam wraz z bardzo liczną grupą ludzi z okolicznych obozów pracy, ewakuowana wgłąb Niemiec. W pierwszym etapie pod eskortą SS-manów, później, w miarę narastania paniki wśród Niemców, pod eskortą Wehrmachtu. Byliśmy pędzeni pieszo od świtu do nocy. Spaliśmy w ubraniach na brudnej słomie.
     Nie potrafię odtworzyć trasy, byłam śmiertelnie zmęczona, chora (zapalenie pęcherza, męczący kaszel, zapalenie płuc), oraz w depresji (nie znałam losu swojej matki, oddzielonej ode mnie w czasie transportu, jak również losu siostry, która była w batalionie "Zośka").
     Po licznych etapach znalazłam się w małym miasteczku (Eisen?), do którego w niedługim czasie wjechały czołgi amerykańskie.
     28 czerwca 1945 r. przy pomocy PCK wróciłam do Polski, do Warszawy. Zostałam umieszczona w szpitalu przy ul. Solec, z rozpoznaniem wysięku w lewym płucu i ze zmianami gruźliczymi w prawym. W grudniu 1945 r. miałam pierwszy krwotok, stwierdzono kawernę prawego płuca, w lutym 1946 r. założono mi odmę.
     We wrześniu 1946 r. rozpoczęłam naukę w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Otwocku, które ukończyłam w 1949 r. [...]

 Wstecz...


 
Materiały dodatkowe
         
   
   

Copyright © Muzeum Warszawy :: 2007

   
  Projekt jest realizowany przez Muzeum Warszawy we współpracy z Archiwum Państwowym m. st. Warszawy oraz niemiecką fundację Stiftung Niedersachsische Gedenkstatten