Informacje o projekcie  |  Informacje o uczestnikach projektu  |  Aktualności  |  Sponsorzy  |  Kontakt  | 
         

search szukaj
 

Encyklopedia


    W Encyklopedii zamieszczone są hasła w tekście  wstępnym podkreślone na czerwono.

 Wstecz...


 
Powstanie Warszawskie 1944

     Powstanie Warszawskie było jedną z największych bitew II wojny światowej. Dwumiesięczna walka osamotnionej stolicy z potęgą militarną III Rzeszy, przy obojętności stojącej u wrót miasta Armii Czerwonej i skąpej pomocy zachodnich aliantów, stała się wydarzeniem bez precedensu nie tylko w dziejach Polski, ale i Europy.
     31 lipca 1944 roku dowódca Armii Krajowej [...]

  Więcej ...


 
Powstanie w Getcie Warszawskim

     Po klęsce kampanii wrześniowej 1939 r. Niemcy rozpoczęli na okupowanych ziemiach polskich prześladowania ludności żydowskiej. Zarządzeniem gubernatora Ludwiga Fischera z 2 X 1940 r. okupant niemiecki odgrodził murem wysokości 3 m i długości 16 km część Warszawy, w której powstało getto. Na niewielkiej powierzchni 307 ha przymusowo przesiedlono i zamknięto ponad 400 tys. ludzi, [...]

  Więcej ...


 
Kampania wrześniowa

            1 IX 1939 roku o świcie III Rzesza Niemiecka na rozkaz kanclerza Adolfa Hitlera, łamiąc pakt o nieagresji, przeprowadziła bez wypowiedzenia wojny - agresję na całej szerokości swych granic z II Rzeczypospolitą, zajmując stopniowo terytorium Polski i rozpoczynając wybuch II wojny światowej. Pierwsze bomby spadły na Wieluń i placówkę polską na Westerplatte kierowaną [...]

  Więcej ...


 
Armia Krajowa

[...]  Działania Armii Krajowej obejmowały: dywersję i sabotaż, wywiad i kontrwywiad, szkolenie wojskowe i produkcję uzbrojenia, łączność, Biuro Informacji i Propagandy (BIP), Wydział Legalizacji (produkowanie fałszywych dokumentów). Prowadzone były przygotowania do ogólnonarodowego powstania powszechnego. Przez cały okres okupacji ukazywał się "Biuletyn Informacyjny" jako organ kolejno SZP-ZWZ-AK, będąc najważniejszym pismem podziemnej Polski i Europy  [...]

  Więcej ...


 
Polskie Państwo Podziemne

[...]  Polskie Państwo Podziemne było zjawiskiem wyjątkowym. Nie tylko prowadziło walkę z niemieckim okupantem, ale również wypełniało normalne funkcje państwa. Nigdzie w okupowanej Europie nie powstały tak rozbudowane struktury tajnej administracji.  [...]

  Więcej ...


 
Materiały dodatkowe
         
   
   

Copyright © Muzeum Warszawy :: 2007

   
  Projekt jest realizowany przez Muzeum Warszawy we współpracy z Archiwum Państwowym m. st. Warszawy oraz niemiecką fundację Stiftung Niedersachsische Gedenkstatten