Informacje o projekcie  |  Informacje o uczestnikach projektu  |  Aktualności  |  Sponsorzy  |  Kontakt  | 
         

search szukaj
 

Relacja Eugeniusza Spiechowicza


foto

     W lutym 1945, dodając również sobie lat zacząłem pracować jako robotnik w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym na Żoliborzu, gdzie pracowałem do grudnia 1945 r. We wrześniu 1945, zacząłem uczęszczać do III Miejskiego Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych z siedzibą w Warszawie na Żoliborzu, gdzie w roku 1948, jako jedyny z pośród ponad 40 uczniów z mojej klasy, którzy rozpoczęli ze mną naukę, uzyskałem Świadectwo Dojrzałości. Dalsze lata potoczyły się zwykłym trybem. W roku 1948 rozpocząłem studia, które ukończyłem w roku 1952. Wiosną 1951, jako student III kursu zostałem zatrudniony w Akademii Medycznej w Warszawie jako zastępca asystenta. W roku 1951 zawarłem związek małżeński z koleżanką ze studiów, z którą jestem razem do chwili obecnej. Mamy dwie córki i troje wnuków. W roku 1963 obroniłem pracę doktorską, w 1968 pracę habilitacyjną. W roku 1975 zostałem mianowany profesorem nadzwyczajnym, zaś w roku 1984 profesorem zwyczajnym. Przez 30 lat byłem kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry. Do innych osiągnięć mogę zaliczyć: prorektor AM w Warszawie 1972-1978, specjalista krajowy 1974-2001, ekspert WHO 1973-1976, redaktor naczelny czasopisma "Protetyka Stomatologiczna" od 1975 do chwili obecnej. Prezydent Europejskiego Towarzystwa Protetyki Stomatologicznej 1979-1980. W roku 1999 przeszedłem na emeryturę, ale jestem nadal zatrudniony na " etatu, aktywnie uczestnicząc w pracach klinicznych, dydaktycznych i naukowych.

 Wstecz...


 
Materiały dodatkowe
         
   
   

Copyright © Muzeum Warszawy :: 2007

   
  Projekt jest realizowany przez Muzeum Warszawy we współpracy z Archiwum Państwowym m. st. Warszawy oraz niemiecką fundację Stiftung Niedersachsische Gedenkstatten