Informacje o projekcie  |  Informacje o uczestnikach projektu  |  Aktualności  |  Sponsorzy  |  Kontakt  | 
         

search szukaj
 

Muzeum Warszawy


foto

     Muzeum mieści się w jedenastu odbudowanych po wojnie staromiejskich kamienicach: ośmiu od strony Rynku Starego Miasta i trzech przy ul. Nowomiejskiej; obejmuje również trzy zabytkowe dziedzińce. We wnętrzach znajduje się 50 sal przeznaczonych na ekspozycję stałą i pięć na wystawy czasowe. 
     Muzeum powstało w 1936 roku jako Muzeum Dawnej Warszawy, oddział Muzeum Narodowego. Placówka objęła opieką zbiory varsavianistyczne. Jej siedzibą stały się zakupione przez magistrat trzy kamienice rynkowe: Baryczkowska, Szlichtyngera i Pod Murzynkiem. Siedziba wraz ze zbiorami uległa zniszczeniu w okresie Powstania Warszawskiego. Po wojnie decyzją Zarządu Miejskiego, Muzeum zostało reaktywowane pod obecną nazwą. Kamienice zaadaptowane na siedzibę odbudowano w latach 1948-1954. Dzieło rekonstrukcji zabytkowego zespołu miejskiego Starego Miasta w układzie przestrzennym z XVII-XVIII wieku nie miało dotąd precedensu w historii Europy. Wyrazem uznania dla polskich konserwatorów i architektów było wpisanie w 1980 r. roku całego zespołu architektonicznego na listę Pomników Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
     Gromadzone od podstaw zbiory m. in. z zakresu archeologii, malarstwa, grafiki, ikonografii, rzeźby, rzemiosła artystycznego, numizmatyki, planów i rysunków architektonicznych przekroczyły obecnie liczbę 250 tys. obiektów. Część z nich udostępniona jest w czynnej od 1955 roku, stale uzupełnianej ekspozycji stałej "Siedem wieków Warszawy", pokazującej dzieje miasta od jego założenia po czasy nam współczesne. Bogate zbiory Muzeum eksponowane są także na wystawach czasowych, których zorganizowano blisko 500.
     Muzeum Historyczne m.st. Warszawy ma również pokaźny dorobek naukowo-wydawniczy, liczne publikacje poświęcone zbiorom własnym i dziejom Warszawy. Muzeum prowadzi też działalność edukacyjną, organizuje lekcje i konkursy dla szkół, a także sesje i konferencje naukowe; jest także współproducentem filmów dokumentalnych poświęconych stolicy. Osoby interesujące się przeszłością miasta mogą obejrzeć w kinie muzealnym filmy dokumentalne w różnych wersjach językowych, a także skorzystać z biblioteki varsavianistycznej. 
     Muzeum ma obecnie 5 oddziałów: Muzeum Woli, Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Muzeum Farmacji im. A. Leśniewskiej , Ośrodek Badań i Dokumentacji KORCZAKIANUM oraz Muzeum Walki i Męczeństwa w Palmirach. W niedalekiej przyszłości kolejnym oddziałem stanie się Muzeum Pragi. Od 2005 r. czynna jest w sezonie letnim stała ekspozycja muzealna w staromiejskim Barbakanie.
     Realizacją projektu Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci z ramienia Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy (obecnie Muzeum Warszawy) zajmują się:
Izabella Maliszewska - koordynator projektu     izabella.maliszewska@muzeumwarszawy.pl 
Anna Ciborowska - odpowiedzialna za sprawy finansowe
Stanisław Maliszewski - archiwum mówione        stanislaw.maliszewski@muzeumwarszawy.pl
Małgorzata Berezowska                                  malgorzata.berezowska@muzeumwarszawy.pl
Julian Borkowski                                            julian.borkowski@muzeumwarszawy.pl
Agnieszka Iwaszkiewicz

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 42
00-272 Warszawa
tel. (22) 518-34-21

 

 Wstecz...


 
Materiały dodatkowe
         
   
   

Copyright © Muzeum Warszawy :: 2007

   
  Projekt jest realizowany przez Muzeum Warszawy we współpracy z Archiwum Państwowym m. st. Warszawy oraz niemiecką fundację Stiftung Niedersachsische Gedenkstatten