C/Przemysław Trojan, lat 15, Powstanie Warszawskie, sierpień 1944, ASSzSz